Beiratkozás

Beiratkozás

     Kedves Szülők!
A nagy érdeklődésre való tekintettel szeretettel várjuk leendő óvodásainkat kedves szüleikkel mindkét óvodánkba közös játszó délelőttre .
A két óvodát két különböző időpontban látogathatják, így ha gondolják mindkét óvodába betekinthetnek.
A délelőtt folyamán rövid tájékoztatót is hallhatnak intézményünkről, felmerülő kérdéseikre örömmel válaszolunk!
Találkozó időpontja:
Lakkozó Tagóvoda:
2023.03.29.Szerda
9.30 -11.30
Park Óvoda:
2023.03.31. Péntek
9.30 - 11.30
Tisztelettel:
Mezőváriné Nagy Edit intézményvezető
    

Óvodai Beiratkozás!
Az óvodai beiratkozás időpontja:    2023.április 24-28.

További információkat a későbbiekben itt a honlapon.


     TISZTELT SZÜLŐK!

     


Tájékoztatjuk Önöket ,hogy a felvételi határozatok személyes átvételére a Park Oviba és a Lakkozó oviba jelentkező gyerekek szüleinek is az alábbi időpontokban,és helyszínen biztosítunk lehetőséget:

Átvétel helyszíne:   Újpesti Park Óvoda Külső Szilágyi út 46.

Átvétel ideje:
2022. 05. 25 .  Szerda              8.00- 16.00
2022. 05. 26 .  Csütörtök        8.00- 16.00

2022. 05. 27 .  Péntek              8.00- 10.00

Várjuk Önöket sok szeretettel !
TISZTELT SZÜLŐK!
ÖRÖMMEL TÁJÉKOZTATJUK ÖNÖKET, HOGY A  2022-2023. NEVELÉSI ÉVRE ISMÉT LEHETŐSÉG LESZ A  GYERMEKEK SZEMÉLYESEN TÖRTÉNŐ ÓVODAI BEÍRATÁSÁRA-ELŐJEGYZÉSÉRE.
AZ  ÓVODAI BEIRATKOZÁS , ELŐJEGYZÉS  SORÁN IS LEHETŐSÉGÜK ADÓDIK BETEKINTENI CSOPORTOKBA, ISMERKEDNI ÓVODÁNKKAL AZON KEDVES  CSALÁDJAINKNAK,AKIK MÉG NEM JUTOTTAK EL HOZZÁNK .

A BEIRATKOZÁS-ELŐJEGYZÉS IDEJE:
 2022. ÁPRILIS 25 - ÁPRILIS 29.

 AZ ALÁBBI  IDŐKERETEKBEN:
2022. ÁPRILIS 25. HÉTFŐ     
PARK ÓVODA:
 - 8.00 - 12.00
LAKKOZÓ TAGÓVODA:
  - 13.00 - 17.00
 2022. ÁPRILIS 26. KEDD    
 LAKKOZÓ TAGÓVODA:
- 8.00 - 12.00
PARK ÓVODA:
- 13.00 - 17.00
 2022. ÁPRILIS  27. SZERDA    
PARK ÓVODA:
 - 8.00 - 15.00
 2022. ÁPRILIS 28. CSÜTÖRTÖK
 LAKKOZÓ TAGÓVODA:
- 8.00 - 15.00
 2022. ÁPRILIS 29. PÉNTEK   
PARK ÓVODA:
- 08.00 - 12.00 

KÉRJÜK, A BEIRATKOZÁSRA  AZ ALÁBBI DOKUMENTUMOKAT  HOZZÁK MAGUKKAL:

  • A GYERMEK ÉS A SZÜLŐ SZEMÉLYI AZONOSÍTÁSÁRA ALKALMAS IRATÁT (SZÜL. ANYAKÖNYVI KIVONAT, ÉRVÉNYES SZEMÉLYI IGAZOLVÁNY VAGY ÉRVÉNYES ÚTLEVÉL)
  • A GYERMEK ÉS A SZÜLŐ NEVÉRE SZÓLÓ LAKCÍMET IGAZOLÓ HATÓSÁGI IGAZOLVÁNYÁT,
  • NEM MAGYAR ÁLLAMPOLGÁR ESETÉN AZ  ITT TARTÓZKODÁS  JOGCÍMÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUMOT,
  • GYERMEK TAJ KÁRTYÁJÁT,
  • SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ VAGY BTMN DIAGNÓZISSAL RENDELKEZŐ GYERMEK ESETÉN A SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁG JAVASLATÁT.

MINDEN KEDVES CSALÁDOT SZERETETTEL VÁRUNK!

Óvodai Beiratkozás!
Az óvodai beiratkozás időpontja:    2022.április 25-29.
További információkat a későbbiekben itt a honlapon.

Tisztelt Szülők!

Év elejétől sok sok telefonos megkeresést kapunk Önöktől, érdeklődve óvodánkról, a mindennapjainkról,programjainkról.
Segítségül fogadják szeretettel
rövid összefoglalónkat az óvodánk  https://www.youtube.com/watch?v=gWt_fUdvu6I oldalán.

A kialakult helyzetre való tekintettel az óvodánk bemutatásához kapcsolódó személyes találkozások egy része sajnos idén is meghiúsult,a további időpontok egyeztetése céljából telefonon,vagy emailen  érdeklődjenek.

Leendő óvodásunk kedves szülei folyamatosan keresnek meg azzal, hogy rövid tájékoztatót kaphatnának e az óvodánkról.
Természetesen a Park Óvoda -Lakkozó Tagóvoda részletes programját itt a honlapunkon megtalálják.
Rövid kis bemutatkozásunk fogadják szeretettel.

„Isten minden kis tücskének akad hely a kórusban,
Némelyik hangja mély, a másiké magas,
Megint másik hangosan cirpel a telefondróton,
És aki csak tapsolni tud, olyan is akad…..”

( Margaret Mantle)

Mindkét óvodánk az Önkormányzat által fenntartott:
Park Óvoda 5 csoportos
Lakkozó Tagóvoda 8 csoportos intézmény, melyből 3 csoport német nemzetiségi, mindkét nyelv, a német és a magyar fejlesztését szolgálja.
Az óvodai élet tevékenységi formáiban a két nyelv használata érvényesül, a hangsúly a nemzetiségi nyelv fejlesztésén van.
A két tannyelvű nevelést német nemzetiségi óvodapedagógusok segítik, a gyermek óvodába lépésétől az iskola megkezdéséig.
Környezetük zöld övezet a lakótelepen, hiszen közel vagyunk a Farkas-erdőhöz és az udvarok felújított nagy területén is sok a zöld felület.
Mindez az előny is tükröződik programunkban és szemléletünkben is, hiszen hamarosan:
Park Óvodával : Örökös Zöld óvoda cím
Lakkozó Tagóvodával a Zöld Óvoda cím elnyeréséért pályázunk .
A Park Óvoda is és a Lakkozó Tagóvoda is a közelmúltban felújított óvoda.
Csoportszobáink világosak, tágasak óvodapedagógusaink csoportszobán belül is igyekeznek biztosítani a gyermekek számára a mozgásfejlesztő eszközök használatát, a természetes alapú mozgások lehetőségét a szabad játékon belül.
Tágas tornaterünk, Lakkozó Tagóvodában két tornatermünk, mely jól felszerelt segíti a gyermekeink mozgásának, mozgás kultúrájuknak fejlesztését.
Egyik legfőbb nevelési célunk a környezet megismerése, a környezettudatos magatartásra nevelés.
Óvodánk szemléletében a legfontosabb azonban, hogy a gyermek egyedi, mással nem helyettesíthető, szellemi, erkölcsi és biológiai értelemben is önálló személyiség, de egyben szociális lény is.
A gyermek mindenek felett álló érdekét tartjuk fontosnak, amit a családokkal összhangban, kiegészítve valósítunk meg.
Ezért is szervezzük csoportjainkat vegyes életkorú gyermekek számára, hiszen, ahogy a családban és a társadalomban különböző korosztály van jelen, így az egészséges közösségi szerveződés is így teljesedik ki.
A gyermekek különbözősége a közel azonos korúak, és a vegyes életkorú gyerekek körében is jól érzékelhető.
Igyekszünk egyre jobban megismerni a hozzánk érkező gyermekeket.
Jól megfigyelhető számunkra az azonos korú gyerekeknél, a korosztályoknál és az átlagostól eltérő ütemben fejlődő gyermekeknél az egyes területeken előforduló különböző fejlettség.
Fontosnak tartjuk, hogy a különböző gyerekek különböző odafigyelést, különböző segítségnyújtást, gondoskodást, egyéni fejlesztést igényelnek, hiszen minden gyermeknek más az igénye, és igen eltérő a fejlődési üteme még testvérek, ikerpárok esetében is, ahol a szülők részéről közel hasonló nevelésben, bánásmódban részesülnek.
Hisszük és valljuk hogy a gyermekek számára, ahhoz hogy megnyíljanak, együttműködőek legyenek , fontos a mosoly ,az örülni tudás, az érintés az irányított és kontrolált érzelemközvetítés.
Eltérő képességekkel, egyedi személyiséggel, fejlettséggel valósítják meg önmagukat, helyesen és egészséges életvitellel felállított napirenddel és szokás- szabályrenddel.
A nevelés áll a központban, mert hisszük és valljuk, hogy az irányított tevékenységeket csak a nevelésen keresztül tudjuk megvalósítani.
A derűs, nyugodt, vidám gyermek tud kiegyensúlyozottan játszani, mozogni, kísérletezni, tevékenykedni, ismereteket elsajátítani.
Óvodánk ezért is szervez különböző programokat, amikben felkelthetjük gyermekeink érdeklődését, kipróbálhatják képességeiket, bevonva a szülőket, nagyszülőket is. Néhány már hagyománnyá vált program felsorolásával szeretnénk bepillantást nyújtani munkánkba: közös anya-nagymama nap Karácsony előtt, apa-nagypapa nap tavasszal, közös Karácsonyok, Farsangok, Zöld óvoda kreatív játszóház, Barkács délutánok, Sport Nap, Családi nap, szülős –nagyszülős foglalkozások, egyéb előadók témához igazítva, havi színházi előadások, Ovi-zsaru program, néptánc és még sorolhatnánk az aktuális eseményeket, melyek a Lakkozó Tagóvoda életébe is folyamatosan beleolvadnak.
Biztosítjuk gyermekeink számára a nyugodt, kiegyensúlyozott légkört.
A délelőtti rugalmas, folyamatos napirend kialakítása lehetővé teszi, hogy minden gyermek megkapja a neki járó gondoskodást, figyelmet.
A rugalmas napirendbe ágyazott párhuzamosan szervezett tevékenységek lehetőség a gyermek számára, hogy kedve és érdeklődése szerint válasszon a különböző tevékenységek közül, és önállóan döntsön, kivel és mit játszik, milyen tevékenységbe kapcsolódik be, vagy egyszerűen csak szemlélődik. Figyelembe veszi, hogy a gyermek lételeme a játék, alkalmat adhat minden érzékszerve ható tapasztalásra, társas kapcsolatok alakulására, közösen átélhető élményekre, együttműködésre melyen keresztül jól fejlődik kommunikációs képességük is.
A sétanapok heti rendszerességgel történnek, így megismerkednek közvetlen és a közvetett környezettel adott téma szerint.
Mi felnőttek, akik többségében régóta dolgozunk itt intézményünkben, szeretünk itt lenni, mert magunkénak tekintjük a második otthonunkat gyerekzsivajjal együtt és ezt a szemléletet igyekszünk tovább örökíteni hozzánk érkező fiatal és kevésbé fiatal kollégáknak, arra ösztökélve őket is, hogy gyarapítsák ismereteiket, szakirodalmakba, publikációkba mélyedjenek, új típusú szaktudás felé nyissanak, ebben támogatjuk, segítjük őket.
Az óvoda szolgáltatásai
Alapszolgáltatások :
Logopédiai ellátás
Fejlesztőpedagógiai ellátás
SNI gyermekek gyógypedagógiai ellátása /beszédfogyatékos/
Hittan
Programunkba beépített: Gyermektánc, néptánc
Választható szabadidős tevékenységek:
Karate
Balett
Judo
Ovi-foci
Gyermek jóga
Gyermektánc
Ovi-sakk érdeklődés függvényében
Játékos német nyelvű foglalkozás érdeklődés függvényében
Fakultatív hit-és vallásoktatás

Megnyílott az óvoda,
varázslatos palota.
A falakról vidám bábok
kuncogják a nagy világot.
Itt nevetgél sok barát,
felfedezünk száz csodát,
hát… amikor széjjel nézek,
látom, milyen jó kis székek
hívogatnak: „Csüccs ide!”
El se hinné senki se,
hogy az asztal nem hatalmas,
és a mosdó épp alkalmas…
Óvó néni, te légy az, aki…
…aki megvigasztalja és megérti, ha szomorú.
Aki vizet ad neki, ha szomjas, mindig.
Aki igyekszik meggyőzni arról, hogy a brokkoli és a zöldségek finomak.
Aki beköti a sálját, sapkáját, cipőjét, ahogy az anyukája szokta.
Akit ha néha kizökkentenek a lelki nyugalmából, bocsánatot is tud kérni.
Aki akkor ölel a legszorosabban, amikor úgy érzi, hogy senki nem szereti, mert nagy kópéságot csinált.
Aki ha a gyerek dobál, készít neki célba dobó játékot.
Aki ha kiborítanak valamit, vagy nem szedik össze a játékokat, versenybe száll az összepakolásban velük.
Aki ha nagyon egyedül érzi magát valamelyik gyerek, odakucorodsz mellé és összeér a lelketek.
Aki kezeit mindig ölelésre és simogatásra használja.
Aki a lábával a jó utat tapossa.
Aki lelkében megfér az alázat, az egyszerűség és a tiszta szeretet.
Aki biztatni tud minden kis próbálkozót, aki személyes varázsával a puszta jelenléte is motivál.
Aki a viták hevében is józan fejjel tud dönteni.
Aki a délutáni pihenőidőben meséskönyvet ad a nem alvó gyereknek. Aki a vitázó feleket egyformán meghallgatja.
Aki altatót énekel és simogat, amíg megnyugszik és elalszik a kisgyerek.
Aki reálisan és empátiával tájékoztatod a szülőt gyermeke fejlődéséről.
Aki igazi élményt nyújtó napokat szerez a kicsiknek.
Akinek a csoportjában mindenkire ugyanazok a szabályok vonatkoznak.
Aki tudja, hogy melyik gyereket miben kell bátorítani.
Aki mindig szem előtt tartja, hogy a gyermek egy kis védtelen emberke. Aki őszinte szeretettel és tisztelettel fordul a gyermekek felé.
Aki előtt MINDEN gyermek ugyanolyan, és mégis teljesen más csoda.

Előjegyzési lap


Az előjegyzési lap letöltéséhez kattintson a letöltés gombra.