Dolgozóink

Dolgozóink

,,AZÉRT VAGYOK PEDAGÓGUS, HOGY A TERMÉSZETNEK NYERS GYÉMÁNTJÁT, SZÉP VIGYÁZATTAL, CSENDBEN CSISZOLJAM KRISTÁLYBA!”
                                                                  / NÉMETH LÁSZLÓ/


A mai rohanó, felgyorsult világban állandó idő-nyomásban érzik magukat a szülők, a gyerekeket is folyton sürgetik, és nincs kiszállás a folytonos „idő van, sietni kell” hangulatból, nyomasztó a gyerekek számára, ha a szeretet és elfogadás helyett a teljesítmény van az első helyen.
Fontos, hangsúlyos szerepe van a meghitt, nyugodt pillanatoknak úgy a felnőttek, mint a gyerekek életében. Az intézményes nevelésre is, így az óvodai nevelésünkre is hatással bírnak ezek a megváltozott körülmények, ugyan úgy, mint ahogy életünk minden más területére.
A gyermek olyan, mint egyetlen érzékszerv”- mondja Rudolf Steiner.
Minden hat rá, ami felé árad.
Pedagógiai szempontból, intézményvezetőként fontosnak tartom ezt a kérdést, mert sok esetben a gyerekek életében a pedagógus a támasz, az ő szakértelme kell ahhoz, hogy védelmet kapjon, ő a mintaadó, ezért is tartom lényegesnek , meghatározónak, hogy az intézményen belüli közösség, a mi közösségünk, az óvodapedagógusok, az óvoda dolgozói milyen értékeket, értékrendet közvetítenek a gyerekek felé.
De mivel a gyerekek is vitathatatlanul megváltoztak, ezért a ,,jó óvoda” felkészült közössége is képes rugalmasan kezelni a ezeket a változásokat.
Megálmodtunk egy olyan gyermekközpontú intézményt, ahol az alkalmazotti közösség minden tagja számára kiemelten fontos az értékközvetítés.

Kiemelten fontosnak tartom, hogy az intézményi hírnév, a partnerkapcsolatok fejlesztése, az innovációk, és egyéb fejlesztések hangsúlyos megvalósítása mellett, a gyermekek etikai értékekre, erkölcsi normákra, korszerű ismeretekre, személyiség fejlesztő hatású képességekre történő nevelése, a hátrányok csökkentése, a befogadó közösség összetartása, a tehetségígéretes gyerekek felismerése, kiemelése kerüljön előtérbe.

A különböző gyerekek különböző odafigyelést, különböző segítségnyújtást, gondoskodást, egyéni fejlesztést igényelnek, hiszen minden gyermeknek más az igénye, és igen eltérő a fejlődési üteme még testvérek, ikerpárok esetében is, ahol a szülők részéről közel hasonló nevelésben, bánásmódban részesülnek.
Pedagógus kollégáim igyekeznek mindig azt az elvet követni, mely szerint a gyermek fejlődésében az első hat év a legmeghatározóbb. Ezért is érzik munkájuk során a felelősséget a gyermekek nevelésében .
Úgy gondoljuk az a szerencsés, ha ez a fejlődés folytonos,  a pedagógusnak erre is nyitottnak kell lennie.
Az óvodai nevelésben, az óvoda dolgozói feladatuknak érzik, a korai felismerést, a kollégákkal, a szülőkkel, a szakemberekkel való szoros együttműködést, jó kapcsolatra való törekvést, szakmai tapasztalataik felhasználásával a differenciálás módszerén keresztül segíteni a gyermekeket abban, hogy sikeresen beilleszkedjenek a mi kis óvodai közösségünkbe, meglévő képességeik kibontakozhassanak, hiányzó képességeik fejlődjenek.
Ahhoz ,hogy képességek valóban fejlődjenek, támogató légkört, környezetet kell kialakítani.
Úgy gondoljuk, hogy az óvodás gyermek, kiemelten az integrált gyermek, illetve valamilyen területen hiányosságokkal küzdő gyermek, de a tehetséges gyermekek esetében is, hangsúlyosabbá kell, hogy váljon a bátorító, ösztönző szemlélet kialakítása, amely a személyiség motiválásához nagy segítség.