Hallgatók

Hallgatók


Gyakorlati képzés
Intézményünk a Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kar Óvónői szakának hallgatói számára nyújt segítséget az elméletben megszerzett tudás gyakorlati alkalmazásában.
Jelenleg a Park óvodában :1 hallgatói csoport
 Lakkozó Tagóvodában is 1 hallgatói csoport
 végzi óvodai csoportos és egyéni gyakorlatát. 

Gyakorlat vezetők:
Ötvösné Tekeres Hajnal Lakkozö Tagóvoda Katica csoport
Angelovicsné Kovács Krisztina Park Óvoda  Gyöngyvirág csoport.

"Cél, hogy a hallgatók a gyakorlati képzés során a saját egyéniségüknek leginkább megfelelő eszközöket, módszereket megismerhessék és alkalmazhassák, annak érdekében, hogy hiteles és érett óvodapedagógus személyiség lehessen majdani növendékei számára, a hozzájuk való viszonya empatikus és szeretetteljes legyen, valamint a korosztálynak megfelelő, korszerű módszerekkel dolgozhasson."- Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai kar Pedagógiai Intézet