• slide-17
    Újpesti Park Óvoda -
    Újpesti Park Óvoda Lakkozó Tagóvodája
Sok szeretettel köszöntjük az Újpesti Park Óvoda - Újpesti Park Óvoda Lakkozó Tagóvodája megújult honlapján.

kislány A gyermek világra nyitott lény. A simogatásra simogatással, a jókedvre jó kedvvel, tevékenységre tevékenységgel felel.
Mérei Ferenc

kislány A gyermek az öröm, reménység, gyönge testében van valami világi, ártatlan lelkében van valami égi, egész valója olyan nekünk, mint a tavaszi vetés: ígéret és gyönyörűség.
Gárdonyi Géza

Gyermekképünk alapja a szeretetteljes, biztonságérzetet adó, érzelmekben gazdag óvoda megteremtése, ahol a gyermekközpontúság úgy valósul meg, hogy tartást, önállóságot, boldogságot ad a gyermeknek. Vegyes életkorú csoportokat szerveztünk, hiszen a családokban is különböző korosztályok együttélése közben valósul meg a nevelés komplex formája. A családban gyermekeket érő hatások alakították, formálták a viselkedésüket, magatartásukat és észrevétlenül gyarapodott ismeretük, fejlődött készségük. Olyan óvodát szerveztünk, mely kötöttségmentes, családias, érzelmi biztonságra épül, ahol a gyermeki személyiség szabadon bontakozhat ki. Nevelési feladatainkat a szülőkkel közösen kívánjuk végezni oly módon, hogy megalapozzuk az iskolai nevelést. Intézményünkben folyó nevelés kiegészíti a családi nevelést, hiszen azt pótolni nem tudjuk és nem is akarjuk átvenni annak szerepét. Az egyik legfontosabb feladatunknak tartjuk, a tanuláshoz szükséges készségek, képességek folyamatos alakítását.Természetesen az iskolai életre való alkalmasság óvodai nevelésünknek csak egy része, hiszen az itt töltött évek alatt a gyermek egész személyiségét fejlesztjük.

Óvodánk nevelési rendszere

Az óvodai nevelés feladatai sokrétű, szerteágazó, egymásra épülő és egymással összefüggő, komplex módon érvényesülő tevékenységek, melyek az óvodai élet teljes rendszerét átszővik. A mi programunk rendszerelemei a következők: A nevelés alapvető kerete: az egészséges életmódra nevelés és gondozás, a szocializáció és az érzelmi nevelés, és anyanyelvi nevelés. A keretekben jelennek meg a gyermekek tevékenységei a játék, a munka jellegű tevékenység és a tanulás. Közülük elsődleges és alapvető a játék, mely a gyermek egyéb tevékenységeit is áthatja. Az óvodai nevelés keretei, tevékenységformák között szoros összefüggés van, egyiket sem kezeljük elszigetelten, viszont meghatározó szerepet szánunk a játéknak, az anyanyelvi nevelésnek, a környezet megismerésére nevelésnek, és a mozgásnak. Óvodánkban előre meghirdetett nyílt napok nincsenek. Az érdeklődők telefonon időpontot egyeztethetnek az intézmény látogatásához. Beszélgethetnek az óvodavezetővel nevelési elveinkről, és meglátogathatják a csoportokat is.